förlikningsavtal

Förlikningsavtal – löser tvisten utan domstol

Att vara uppfödare av djur är en tillvaro som ofta är passionerad och tidskrävande. Ni som är bekanta läsare av bloggen vet att det Ibland kan uppstå tvister mellan köpare och säljare, vilket kan orsaka onödig stress och kostnader för båda parter. Men det finns alternativ till att ta sin tvist till domstol. Ett förlikningsavtal kan vara ett effektivt verktyg för att lösa tvister på ett enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt sätt. Man kommer helt enkelt överens om en lösning utan att ta tvisten till en domstol.

Vad är ett förlikningsavtal?

Ett förlikningsavtal är en bindande överenskommelse mellan köpare och säljare, där parterna själva kommer överens om en lösning på sitt problem utan att någon stämmer den andre i domstol. Detta kan vara särskilt användbart för i tvister som gäller djur, där lösningar som tar hänsyn till djurens välfärd och hälsa kan vara av yttersta vikt och man därför behöver enas kring sina skiljaktigheter snabbt och effektivt.

Förlikning under en domstolstvist

Även om man skulle ha kommit så långt som till domstol så sker förlikningsförsök dock många gånger på initiativ av domstolen. I civilrättsliga mål, exempelvis mellan köpare och säljare av djur, brukar domstolen aktivt försöka få parterna att förlikas redan under den muntliga förberedelsen. Vid en pågående domstolsprocess kan parterna till och med förlikas under huvudförhandlingen. Alldeles oavsett när i processens gång uppgörelsen uppnås, kan domstolen fastställa (s.k. stadfästa) förlikningen i en dom.

Varför förlikningsavtal?

En fördel med förlikningsavtal är att de ofta kan lösa ett problem utan att behöva dra en tvist till domstol, vilket kan spara både mycket tid och pengar för de inblandade parterna. Dessutom kan parterna själva välja vilken lösning som passar bäst för deras situation, och därmed öka chansen för att båda parter blir nöjda med resultatet.

Vad bör man tänka på?

Vid användning av ett förlikningsavtal är det viktigt att komma överens om alla relevanta frågor och förhållanden, inklusive hur lösningen ska genomföras, vilka villkor som ska gälla och hur eventuella framtida tvister ska lösas. Ett förlikningsavtal används ofta för att lösa en tvist mellan parterna en gång för alla. Avtalet gör det möjligt för båda parter att enas om en lösning på tvisten och undvika att återvända med samma krav i framtiden. På detta sätt skapar avtalet trygghet för parterna eftersom de kan skydda sig mot framtida krav.

Räcker det inte bara att komma överens utan avtal?

Inom svensk rätt gäller principen ”pacta sunt servanda”, det vill säga att avtal ska hållas. Det gäller både muntliga och skriftliga avtal. Muntliga avtal är dock betydligt svårare att bevisa, om det trots allt uppstår en tvist om vad man kommit överens om.

Ett förlikningsavtal är därför klokt att upprätta i formen av ett skriftligt avtal, eftersom det är ett formellt dokument som innehåller villkoren för överenskommelsen mellan parterna. Avtalet fastställer vad varje part förväntas göra och vad de kan förvänta sig av den andra parten. Det är också ett bindande dokument som ger parterna rättslig säkerhet och skyddar dem mot framtida tvister och tvetydigheter.

Genom att upprätta ett förlikningsavtal i form av ett avtal kan parterna undvika missförstånd eller oklarheter om överenskommelsen och ha en klar och tydlig dokumentation över vad som har avtalats. Avtalet kan användas som bevis i en rättslig tvist om någon av parterna ändå inte uppfyller sina åtaganden. Det är därför viktigt att förlikningsavtalet är tydligt formulerat och undertecknat av båda parterna.

För att förenkla livet för uppfödare

Djuridik.se har nu en mall för förlikningsavtal i webbshopen, som är speciellt utformad för uppfödare som säljer djur. Mallen är anpassningsbar och kan skräddarsys efter de specifika behoven och omständigheterna i varje enskilt fall (ej fodervärdskap i dagsläget).

Genom att använda denna mall kan uppfödare av djur lita på att de har en väl utformad överenskommelse som tar hänsyn till både deras och djurens intressen. Om du som uppfödare står inför en tvist eller bara vill vara beredd om den dagen skulle komma, så kan du överväga att använda Djuridik.se:s mall för förlikningsavtal för att hitta en effektiv och kostnadsbesparande lösning.

Stöd i förhandlingen

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig överenskommelse, både för köpare och säljare. Om man behöver hjälp att se över själva avtalsvillkoren i förlikningsavtalet så kan man vända sig till exempelvis konsumentvägledaren i sin kommun (köparen) eller till sin branschorganisations juridiska rådgivning (säljaren). Till syvende och sist är det en förhandlingsfråga. Har du inte tillgång till rådgivning kan du även kontakta mig.

Tänk dock på att det alltid är personen som har djuret i sin vård som ansvarar för att djuret ges rätt behandling vid behov. Man kan alltså inte avvakta med att ge vård bara för att man inte är ense om vem som ska bekosta den i slutänden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.