De vanligaste orsakerna till ohälsa hos hund och katt

Hundar och katter är levande varelser och därför drabbas de också av både sjukdomar och skador under livet. Den som inte behövt besöka veterinären med sin hund eller katt är troligen en person som både vet hur den ska hantera enklare åkommor, men har troligen också haft en viss dos tur.

En del av våra sällskapsdjurs sjukdomar eller benägenhet att skada sig är medfödda eller har stark koppling till vilken eller vilka raser som de är. Andra är förvärvade under livet, som följd av exempelvis djurets livsstil. Man bör vara medveten om att många skador och sjukdomar går att både förebygga eller hantera med egenvård.

De vanligaste orsakerna till veterinärvård hos hund och katt

Enligt Agria, Sveriges största djurförsäkringsbolag, så regleras deras skador ofta inom vissa områden. Agria har en mycket omfattande skadestatistik och den ger en bra bild av vilka de mest frekventa sjukdomar och skador är, som omfattas av försäkringarna. Man bör ha i beaktande att inte alla sjukdomar eller skador omfattas av en djurförsäkring.

Hund

 1. Kräkningar & diarré
 2. Rörelseproblematik (ex. hälta och patella)
 3. Hudtumörer
 4. Hudskador (ex. skärsår, bitsår)
 5. Öroninflammation
 6. Hudåkommor (ex. klåda, utslag)
 7. Tandskador och sjukdomar
 8. Livmoderinflammation
 9. Kloskador
 10. Juvertumör
  Källa: Agria Djurförsäkring, 2019

Katt

 1. Förgiftning
 2. Kräkningar och diarré
 3. Urinvägssjukdomar
 4. Hudproblem
 5. Giftstruma
  Källa: Agria Djurförsäkring, 2018

De 5 vanligaste hälsoproblemen hos hundar och katter

Arken Zoo, Sveriges största kedja inom zoofackhandel, gjorde under 2020 en undersökning med 25 696 hund- och kattägare som fick svara på frågor om sina djurs hälsa. Där säger så många som 85% att de besökt veterinär en eller flera gånger det senaste året. Samma siffra ett år tidigare var 79%. Andelen som har gått fyra gånger eller fler har ökat från 4% till 13%. I undersökningen visar det sig också att hundägare går oftare till veterinären än kattägare. Bland hundägarna är det 85% som gjort ett veterinärbesök det senaste året och 54% som gör en årlig hälsokontroll på sina vovvar. Motsvarande siffror för kattägare är att 74% besökt veterinären det senaste året och att 48% brukar göra en hälsokoll varje år.

 1. Mage och tarm
 2. Tänder
 3. Vikt och mat
 4. Öron
 5. Ögon
  Källa: Arken Zoo, 2020

Sammanfattningsvis

Det kan konstateras att vi allt oftare besöker veterinären med våra djur, inte sällan för att vi är osäkra på vad som är fel eller hur vi kan förebygga eller hantera det själva. Skadeförebyggande åtgärder liksom att lära sig känna igen hälsa hos djuret i ett friskt tillstånd är därför något som som du som djurägare redan från början bör sätta dig in i. Då är chansen stor att du sparar både oro och även pengar och kan lämna en viktig vårdplats ledig för andra djur, som vare sig kunnat förebygga sjukdom eller skada och är i verkligt trängande behov av hjälp.

Hem » De vanligaste orsakerna till ohälsa hos hund och katt