Jämförelse av Kastrerings- och steriliseringsvillkor

Den här jämförelsen är senast uppdaterad den 9 september 2021.

Kastrering i förebyggande syfte, det vill säga utan några medicinskt underliggande orsaker som kastreringen ska avhjälpa, ersätts inte av några försäkringsbolag. Däremot är kastrering i förebyggande syfte i vissa fall ändå berättigat, ibland till och med ett krav. Exempelvis så är det sedan den 15 juni 2020 reglerat att utekatter ska vara förhindrade att reproducera sig, vilket indirekt innebär att du behöver kastrera eller sterilisera din katt om du har för avsikt att låta den gå fritt ute.

Kastrering innebär mycket förenklat förklarat att man opererar bort de körtlar hos djuret som producerar könshormon och könsceller. Sterilisering innebär att äggledarna avlägsnas, men äggstockar och livmoder lämnas kvar. En sterilisering påverkar inte djurets hormonproduktion.

Att skadereglera kastrerings- och steriliseringsärenden är inte alltid enkelt. För många fall, som exempelvis livmoderinflammation, är det i regel ganska tydligt att behandlingen har varit veterinärmedicinskt motiverad. I andra fall kan det vara klart svårare att reda ut om det verkligen finns ett samband med att djurets sjukdomssymptom beror på just könshormoner, en sjuklighet i själva reproduktionsorganet eller om det beror på helt andra orsaker.

För att försäkringen ska ersätta kostnaderna för en kastrering är det alltså en förutsättning att det finns medicinska orsaker till att den behöver genomföras. Vad som bedöms som medicinska orsaker brukar försäkringsbolagen beskriva som att det ska göras utifrån veterinärmedicinsk expertis. Definitionerna skiljer sig dock mellan bolag, precis som med definitionen av vad som är en ersättningsbar olycksfallsskada. Faktum är att vidden är så stor, att några bolag i princip ersätter samtliga kastreringar så länge veterinären anser att det är en adekvat behandling och ett av bolagen ersätter aldrig kastrering eller sterilisering, över huvud taget.

Värt att notera är att försäkringsbolagen normalt sett ersätter medicinska komplikationer till en kastrering som utförts i förebyggande syfte. Sveland Djurförsäkringar har dock friskrivit sig från den omfattningen genom att ange att komplikationerna inte får ha berott på felaktig behandling av veterinären.

Bolagens olika hundvillkor

Mest omfattande villkor för kastrering av medicinska skäl har ManyPets. Man har över huvud taget inte specificerat i vilka situationer som kastrering eller sterilisering ersätts, utan hänvisar till det allmänna omfattningsvillkoret. Försäkringen ersätter, enligt villkoret, kostnader för undersökning och behandling som rekommenderats av en veterinär. Utifrån en avtalstolkning kan i princip vilka orsaker som helst kvalificeras som ersättningsbara, så länge en veterinär har ordinerat kastrering som en adekvat behandlingsmetod.

Näst mest generösa villkor har If. If kräver att man kontaktar dem innan en kastrering genomförs, för att få ett förhandsbesked om behandlingen kommer att ersättas. Man har inte i villkoren beskrivit i vilka specifika situationer som kastrering ersätts, utan hänvisar till det allmänna omfattningsvillkoret som lyder:

Försäkringen gäller om hunden eller katten drabbas av sjukdom med kliniska symtom eller olycksfall.

If har dock ett särskilt undantag för kemisk kastration, kryptorkism (dold testikel) samt sjukdomar i dold testikel. Det bör du beakta när du tecknar försäkring för en valp som vid besiktningen inte har sina testiklar nere i pungen, eftersom det finns en risk att valpen med åren kan utveckla sjukdomar i en dold testikel.

Av de försäkringsbolag som har har tydliga villkor för kastrering har Agria Djurförsäkring, Folksam samt Moderna Djurförsäkringar de mest omfattande. Deras lista av ersättningsbara diagnoser för hund omfattar:
• Akromegali
• Diabetes mellitus
• Förlossningsskador
• Livmodersjukdomar med tydliga kliniska symtom
• Traumatisk skada på livmoder
• Tumör i vagina, livmoder eller äggstockar
• Vaginalframfall
• Analadenom
• Anläggning av uretrafistel vid urinsten
• Penisframfall
• Perinealbråck
• Prostatasjukdomar med tydliga kliniska symtom
• Sjukdom eller skada på pungen där pungen måste opereras bort
• Testikelinflammation
• Testikelomvridning
• Tumörer i testiklar

Svedea, Sveland Djurförsäkringar och Dina Djurförsäkring kommer därefter sett till hur omfattande försäkringsvillkoren är vid kastrering och sterilisering.

Svedea ersätter ovan nämnda orsaker, förutom livmodertrauma och penisframfall. Sveda har ett uttryckligt undantag i villkoren för ersättning av kastrering som beror på äggstockscystor, både för hundar och katter.

Sveland ersätter ovan nämnda orsaker, förutom akromegali, livmodertrauma, penisframfall, sjukdom och skada i pung samt uretrafistel vid urinsten. Om en kryptorkid hanhund kastreras för någon av diagnoserna enligt ovan, ersätts inte de fördyrande kostnaderna som uppkommer på grund av att testikeln/testiklarna är belägna i buken. Dock ersätter veterinärvårdsförsäkringen kostnaderna vid operation av tumöromvandlad testikel som permanent ligger i buken. Hunden ska vid veterinärbesök uppvisa kliniska symptom på sjukdom eller skada.

Dina Djurförsäkring ersätter ovan nämnda orsaker, förutom akromegali, livmodertrauma, tumör i livmoder, äggstockar och vagina, penisframfall, sjukdom och skada i pung samt uretrafistel vid urinsten. Även Dina Försäkring har, liksom Sveland, ett generellt undantag för fördyrande kostnader som beror på kryptorkism.

I den senaste nykomlingen på marknaden, Lassie, så ersätter vare sig försäkringarna Mini, Mellan eller Stor kastrering eller sterilisering av medicinska skäl. Inte heller ersätts kemisk kastration, kryptorkism (dold testikel) eller sjukdomar i dold testikel. Lassie är därmed ensamma i marknaden om att inte ersätta kastrering eller sterilisering, oavsett orsak.

Beakta att var ungefär var fjärde tik under 10 år får livmoderinflammation, där den adekvata behandlingen är just kastrering. Den kostnaden får du som tikägare stå för själv, om du väljer någon av Lassies produkter. Precis som med If så bör du även beakta undantaget för sjukdomar i dolda testiklar när du tecknar försäkring för en valp som vid besiktningen inte har sina testiklar nere i pungen, eftersom det finns en risk att valpen med åren kan utveckla sjukdomar i en dold testikel.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser » Jämförelse av Kastrerings- och steriliseringsvillkor
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner