Försäkringsjämförelser

Innan du tecknar djurförsäkring

Den här sidan är ämnad att ge dig lite djupare information än alla prisjämförelsesajter som finns på nätet. Det kan vara lätt att lockas in av att köpa försäkringar med låga priser och ett utlovat brett innehåll. Många bolag skiljer sig dock åt i hur de ersätter olika typer av höga behandlingskostnader för vanligt förekommande sjukdomar och skador. Tanken med den här översikten är att ge dig en bättre jämförelse av olika villkor, innan du tecknar djurförsäkring.

Det här bör du först reflektera över

Redan innan du köper ditt djur bör du fundera på om du kommer vilja utsätta djuret för vilken typ av behandling som helst. Behöver du verkligen det högsta försäkringsbeloppet? Eller kommer du redan nu sätta en ribba för vilka typer av behandlingar som du är redo att utsätta djuret för? Tänk noga igenom det innan du står i situationen att behöva ta ställning hos veterinären. Du kan vara i chock vid en sådan situation och fatta beslut som du inte skulle ha gjort, om du hade tänkt igenom situationen innan. När du redan från början tänker igenom detta har du en bra grund för vad du ska välja för omfattning, innan du tecknar djurförsäkring.

Kostnad för försäkringen = premien

För bara några år sedan låg det maximala ersättningsbeloppet inom djurförsäkring på 60 000 kronor i den svenska marknaden. Idag kan du teckna skydd upp till 150 000 kronor. Den ökande kostnaden för djurförsäkringar är delvis driven av att kostnader för veterinärvård har ökat under de senaste åren, men delvis också av kundernas förväntan på att kunna teckna riktigt höga försäkringsbelopp. Det i kombination med att fler oerfarna köper djur och att djur har fått en högre social ställning som familjemedlemmar gör att både frekvensen av veterinärvårdsbesök ökar, men också att kostnaderna för att reglera dessa besök hos försäkringsbolagen ökar.

Det har i sin tur fått påverkan på försäkringspremierna, det vill säga priset på försäkringarna. Det är värt att känna till att de bolag som är relativt nya i marknaden alla startade med låga priser, men har under de senaste åren behövt höja priset.

Såhär brukar djurförsäkringsbolaget räkna ut din premie

  • Vart i landet du själv bor det beror på att du mer sannolikt kommer ha en högre kostnad för veterinärvård om du bor nära större djursjukhus än om du har lång väg, samt att det är troligt att du kommer ha fler veterinärbesök om veterinär finns nära tillgänglig.
  • Vilken ras djuret är olika raser är olika benägna att behöva uppsöka veterinär av olika skäl. I vissa raser handlar det exempelvis om rent synliga problem som slapp hud, löst hängande ögonlock eller trånga andningsvägar. I andra raser kan det vara mer svårt att se på utsidan att något är ett problem, där det snarare handlar om invärtes sjukdomar som till exempel hjärtfel, cancer eller allergier. Vissa raser har därför fått olika hög premie, vilket helt enkelt beror på resultatet av tidigare reglerade skador för hela rasen i just det bolaget. Några bolag jobbar även aktivt med betydligt högre premiesättning för raser som man helt enkelt inte vill ta risken för och försöker styra bort till andra försäkringsgivare.
  • Hur gammalt djuret ärdet är väl känt att det är unga och äldre djur som är de mest skadedrabbade. ”Barnsjukdomar” är ett begrepp som används nästan överallt för något som är nytt, och vad kan sägas vara nyare än en liten valp eller kattunge som precis bytt hem? Idag rabatterar många försäkringsbolag det första försäkringsåret för valpar och kattungar. När rabatten försvinner till nästkommande försäkringsår så kan det även vara så att samtliga hundförsäkringar plus även just den rasen som valpen tillhör har fått ökad premie. Det kan göra att premiehöjningen känns betydligt större än de 20-30% man hade räknat med som påslag på föregående års pris.

Beteendestyrd premie

Såvitt känt för mig jobbar inget svenskt djurförsäkringsbolag med ”Bonus/Malus”, det vill säga en individuell premiesättning som baseras på skadeutfallet för det enskilda djuret. Däremot finns en del andra varianter, där exempelvis Agria och Sveland arbetar med reducerad självrisk för skadefria år för det enskilda djuret, och Lassie som arbetar med sänkta premier för de fall kunden genomför förebyggande åtgärder tillsammans med det enskilda djuret. Fundera gärna på om en kostnadsreducerande premiesättning passar dig, innan du tecknar djurförsäkring.

Villkorsjämförelse

Att sätta sig in i och jämföra avtalsvillkor är ofta något man som kund sällan längtar efter göra. Särskilt inte innan man tecknar djurförsäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå har en bra översikt och jämförelse mellan de olika försäkringarna som finns i de olika bolagen på den svenska marknaden. Deras jämförelse är bra för att få en överblick kring maximala ersättningsbelopp, karenstider, självrisker och liknande. Men jämförelsen beskriver inte konsekvensen för dig som kund av de olika villkoren. Inte heller beskriver jämförelsen konsekvensen för det enskilda djuret eller för djurvälfärden.

Här kommer jag därför att djupdyka i särskilda villkor som brukar vara svåra att förstå konsekvenserna av och jämföra dem mellan bolagen. Min utgångspunkt har varit villkoren för de vanligaste veterinärvårdsförsäkringarna och jag har inte tittat på de försäkringar med begränsad omfattning som finns som lågprisalternativ hos de flesta försäkringsbolagen. Jag hoppas att du här hittar det viktigaste du behöver veta för att fatta ett klokt beslut, innan du tecknar djurförsäkring. Jag fyller på nya områden för jämförelser med jämna mellanrum, så prenumerera gärna på bloggen om du vill vara först med att ta del av nya jämförelser.

Hem » Djurförsäkring » Försäkringsjämförelser
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner