Olika typer av ägande

Ska du äga eller förvalta ett djur?

Köpa djur

Det vanligaste avtalsförhållandet är när en uppfödare säljer en valp eller kattunge efter att den uppnått tillräcklig ålder (8 veckor för valpar och 12 veckor för kattungar). När ett djur är sålt, det vill säga att du som köpare har betalat för djuret, så har uppfödaren inga rättigheter kvar till djuret. Uppfödaren kan inte sälja ett djur med förbehåll, det vill säga att du som köpare åtar dig att genomföra vissa hälsoundersökningar, kurser eller att meritera djuret i tävlingar eller utställningar.

Var därför noggrann med att ta reda på om uppfödaren förväntar sig att något sådant ändå ska ske. Hos vissa uppfödare är det nämligen kutym att samla hela kullar i vuxen ålder och genomföra exempelvis mentaltest eller röntgenundersökningar.

Även om uppfödaren inte har rätt att kräva detta från dig när du köpt djuret, så kan det vara ett viktigt utvärderingsverktyg för uppfödaren. Tänk dock på att du är skyldig att följa uppfödarens skötselanvisningar. Gör du inte det kan din möjlighet påverkas till att få prisavdrag eller skadestånd vid fel på djuret.

Fodervärd till ett djur

Ett annat sätt att få ta del av ett djur är att ställa upp som fodervärd till en uppfödare. Djuret man är fodervärd till förväntas övergå i fodervärdens ägo efter att avtalet är uppfyllt. Som fodervärd tar du hand om en katt eller en hund som någon annan äger. Du betalar för foder och andra vardagsutgifter precis som att djuret vore ditt eget. Ägaren (oftast uppfödaren) står för kostnader som meritering, avgifter för hälso- och mentaltester och ofta även för försäkringar.

Du ska alltid få ett fodervärdsavtal när du ställer upp som fodervärd. Många intresseföreningar och riksorganisationer som exempelvis Svenska Kennelklubben eller Sveriges Kattklubbars Riksförbund har standardiserade avtal för fodervärdskap där det framgår era rättigheter respektive skyldigheter, till exempel när du som fodervärd måste hålla djuret disponibelt för ägaren.

I avtalet beskrivs också hur många kullar på djuret som uppfödaren får ta och under hur lång tid djuret ska vara tillgängligt för avel. I regel ska avtalet upphöra när hunden eller katten fyllt ett visst antal år, oavsett om antalet kullar har uppnåtts, och djuret övergår då till fodervärdens ägo utan kostnad.

Om du överväger att ingå ett fodervärdsavtal, se till att det är av en standardiserad karaktär – det vill säga att en riksorganisation eller intresseförening står bakom. Hemsnickrade fodervärdsavtal bör undvikas.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner