Vad är Accountable Breeders

Ja, vad är en Accountable Breeder? Accountable är ett engelskt uttryck som inte riktigt har en motsvarighet i det svenska språket. Det handlar om ett ansvar som går utöver det juridiska ansvaret och som också inbegriper en etisk och moralisk aspekt. Det kan kännas självklart för många, men faktum är att det inte är så enkelt att förstå vad det i praktiken egentligen innebär – vare sig för den som föder upp och säljer eller för den som köper djuren.

Hur hittar man dem och hur vet jag att de är seriösa?

Uppfödaren är engagerad i djurskyddsfrågor

Uppfödare ska följa Europakonventionens regelverk för skydd av sällskapsdjur, Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Jordbruksverkets föreskrifter och, om de föder upp hundar som registreras i Svenska Kennelklubben ska de även följa Svenska Kennelklubbens grundregler. Dessa regler ska bland annat säkerställa att uppfödare inte avlar på djur som själv inte är lämpliga att bära fram en kull, eller som sannolikt nedärver sjukdomar som påverkar djurets liv. Uppfödaren har ett ansvar för de valpar som produceras och kan inte hävda att han eller hon handlat mot bättre vetande, om man brutit mot innehållet i dessa regler. Uppfödaren har en skyldighet att känna till dem.

Uppfödaren är bekväm med att ta köprättsligt ansvar

Personer som föder upp och säljer hundar eller katter att betrakta som näringsidkare, vare sig det är renrasiga djur, om de har en enskild firma eller betalar moms för sin uppfödning. Det innebär att de ska följa konsumenträttsliga regler vid försäljning av djuren. Det handlar om att följa rätt regelverk när det kommer till att ta ansvar för sin uppfödning, gentemot dig som köpare – konsumenten.

Uppfödaren vill ta ett moraliskt ansvar

Att köpa djur innebär så mycket mer än att bara vara säker på att uppfödaren följer regelverk. För att du ska få de bästa förutsättningarna för dig och ditt djur så ska det kännas rätt i förhållandet mellan dig och uppfödaren. Du ska kunna känna dig trygg med att du alltid är välkommen att ställa dina frågor till uppfödaren, hur små eller stora de än må vara. Uppfödaren måste å sin sida kunna vara trygg i att få vända sig till dig och få veta hur det går för er. Även om allt fungerar helt bekymmersfritt, så är den typen av information viktig för uppfödaren när det är dags att planera för nästa kull.

Avstå hellre från köpet om du inte får rätt personkemi mellan dig och uppfödaren. Det brukar löna sig för båda parter i slutänden.

Även de som gör sitt bästa kan misslyckas

Trots att uppfödaren försökt göra allt rätt kan det misslyckas. Hundar och katter är levande varelser och allt kan hända längs vägen. Men sannolikheten att du får rätt stöttning och att ni tillsammans kan bidra till att förbättra utvecklingen av aveln är betydligt mycket större om du väljer en uppfödare som är anknuten till en intresseförening eller riksorganisation som exempelvis Svenska Kennelklubben eller Sveriges Kattklubbars Riksförbund, än om du inte gör det.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner