Hur reklamerar jag ett fel?

hur-reklamerar-jag-ett-fel

Fråga: Jag köpte en valp nyligen. I besiktningsintyget framgår att valpen ömmar i ett bakben. Uppfödaren hävdade att valpen fastnat i buren på väg till besiktningen. Efter en kort tid hemma hos oss blev valpen bara sämre och ömmade överallt. Han utreddes hos veterinär och det visade sig att han hade en medfödd sjukdom med dålig prognos och fick slutligen avlivas. Utredningen och behandlingen hos veterinär har kostat ca 80 000 kr och vi får ingen ersättning från vare sig valpens individuella försäkring (eftersom det förelegat) eller uppfödarens dolda fel (inte dolt eftersom det fanns vid besiktningen). Vi känner oss lurade. Vad ska vi göra, kan jag väcka talan i domstol?

Svar: det första du bör göra, innan en stämning, är att reklamera felet till uppfödaren och tala om vad det är du vill ha kompensation för och på vilket sätt. Det låter säkert konstigt, men eftersom hundar omfattas av samma lag som t ex möbler eller vitvaror så gör man på samma sätt som om man köpt en sådan vara och det visat sig vara ett fel på den, d.v.s något man inte med fog skulle kunna vänta sig som köpare eller har avtalat om på förhand. Skulle säljaren motsätta sig det, så kan man begära betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då har säljaren ändå fått en rimlig och schysst möjlighet att ta ställning till reklamationen och de önskade påföljderna, innan man slutligen eventuellt drar det till prövning i allmän domstol.

Mitt tips är därför att du kontaktar uppfödaren (skriftligt) och redogör för rubrikerna något i den här stilen:

  1. Reklamation: jag reklamerar fel på [Hundens namn] eftersom han levererades med en medfödd sjukdom. Det handlar om ett köprättsligt fel som fanns vid leveransen och som du som uppfödare är ansvarig för.
  2. Påföljd: jag vill häva köpet och ha köpeskillingen återbetalad á [XX SEK] och jag vill kompenseras för de utlägg jag haft för veterinärvården á [YY SEK].
  3. Jag förväntar mig en återkoppling på mina krav senast [Datum]. Om jag inte får återkoppling kommer jag begära betalningsföreläggande genom Kronofogden.
  4. Kompensationen kan skickas till [Önskat betalningssätt].

Det är viktigt att du förklarar vad du önskar att uppfödaren kompenserar dig med. I din situation så torde veterinärvården ses som ett försök till avhjälpande (återställa hunden till det skick som ni hade avtalat om att den skulle ha vid leveransen). Med den konsumentköplag som gällde vid köpet så har säljaren egentligen rätt att på eget bevåg avhjälpa felet, men om det är akut så måste den som har hunden i sin vård säkerställa att hunden kommer till veterinär före man frågar säljaren om hen vill försöka avhjälpa felet. Djurskyddet går före säljarens rätt att påverka avhjälpandet. Avsikten med påföljderna i konsumentköplagen är att du ska sättas i samma ekonomiska situation som före köpet genomfördes. Kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga och skäliga och det kan därför finnas skäl till att uppfödaren kommer invända mot det belopp du yrkar ersättning för. Jag har svårt att se att uppfödaren varit tillräckligt tydlig i att upplysa dig om eventuella omständigheter som kan ha inverkan på köpet. Det beror på att uppfödaren, enligt din uppgift, snarare försökt förklara bort ömheten än att förtydliga att det kan handla om något som inte helt stämmer med valpen.

Eftersom det är ett fel på valpen så har du även rätt att yrka skadestånd. Exempel på kostnader man kan kräva skadestånd för är:

  • Utlägg för resor och transporter, t ex resor till/från veterinär med anledning av felet.
  • Inkomstförluster, t ex om du behövt ta ledigt från arbetet för att åka till veterinär därmed fått avdrag på lönen.
  • Andra förluster, t ex om du inte kunnat använda foder/tillbehör som du köpt i syfte att använda till hunden.

Observera att man inte får bli ”överkompenserad” i Sverige när det gäller skadestånd, man ska endast bli satt i den ekonomiska situation man befann sig innan man drabbades av följderna av att ha köpt den felaktiga varan. Du behöver också kunna bevisa att du haft de omkostnaderna enligt ovan, det räcker t ex inte att säga att du haft inkomstbortfall utan det behöver styrkas med intyg från arbetsgivaren. Du kan lägga till detta i rubrikerna ovan om det är något du avser att yrka ersättning för.

Om uppfödaren inte återkopplar på dina krav innan det datum du anger att du önskar återkoppling så kan du vända dig till Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Om uppfödaren inte svarar på föreläggandet eller invänder mot det, så kan man väcka talan i allmän domstol.

Det bästa vore att komma till någon form av överenskommelse/förlikning före man vänder sig till domstol, så börja i den änden. Om uppfödaren ändå vägrar eller på annat sätt gör sig oanträffbar så kan man alltså ändå väcka talan i domstol. Som valpköpare kan man kontrollera med sin hemförsäkring att man då har möjlighet att använda rättsskyddet i sin hemförsäkring för det ändamålet.

Hem » Frågor & svar » Hur reklamerar jag ett fel?
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner