Omplacera äldre hund, vad ska jag tänka på?

omplacera-aldre-hund

Fråga: Vad ska jag tänka på om jag ska omplacera en äldre hund? Blir det någon skillnad om jag tar betalt eller inte?

Svar: Tack för din fråga! Egentligen skiljer det sig inte så mycket jämfört med när man säljer en yngre hund. Det är fortfarande konsumentköplagen som blir tillämplig när man som uppfödare omplacerar en hund om man tar betalt för den. Säkerställ att du besiktar hunden och skriver ett köpekontrakt, samt skicka med skötselråd och information som köparen bör känna till. Är du privatperson som omplacerar en hund så kan du använda köpekontrakten som finns här. Uppfödare anslutna till riksorganisationer använder organisationernas standardavtal.

Det skadar inte att vara extra tydlig med att hundar som är äldre kan ha både kända och okända krämpor och olater. Kontrollera också med försäkringsbolaget om hur försäkringen gäller för den nya ägaren och var noga med att inte säga upp den gamla försäkringen innan den nya ägaren hunnit teckna en ny.

Om du överlåter hunden utan ersättning, alltså skänker bort den, så brukar man se det som en gåva av lös egendom. Gåvomottagare kan inte ställa samma krav på kvaliteten som om hunden överlåtits enligt köprättsliga regler. Däremot gäller allmänna obligationsrättsliga regler. Det innebär att den som tar emot gåvan ändå i vissa fall skulle kunna ha rätt till skadestånd. Det skulle kunna handla om att gåvan krävt alltför stort underhåll och den som överlämnat gåvan borde ha insett det eller till och med avsiktligen vållar mottagaren kostnader som beror på onormala brister.

Gåvogivarens ansvar för fel i gåvan beror sannolikt också på gåvans beskaffenhet; ju högre marknadsvärdet är, desto högre krav kan man ställa på egendomens beskaffenhet. Av den anledningen skulle jag alltid, även om jag skänkte bort en hund, hantera överlåtelsen med både besiktning, gåvobrev, skötselråd och lämna annan information som kan vara av värde att känna till för den som får ta över hunden, även om det är gratis för gåvomottagaren.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner