Lär känna ditt djurs hälsa

I Sverige är det många just nu som skaffat djur för första gången. Kanske har man vuxit upp med hund eller katt, men inte riktigt kommer ihåg precis hur det var. För andra kanske det är första gången och vissa kanske fortfarande planerar sitt eventuella köp.

Ett av de områden som man som nybliven djurägare (och förälder….) brukar känna osäkerhet i är hur sjukt ett djur måste vara för att man ska åka in till veterinär. För närvarande råder det veterinär- och leg. djursjukskötarebrist i Sverige. För att de som arbetar med djursjukvård lättare ska kunna ge korrekta råd i telefon, underlättar det mycket om alla djurägare kan göra en enkel bedömning av sitt eget djur.

Det är viktigt att man gör detta när djuret är friskt för att kunna jämföra med ett referensvärde när du misstänker att djuret är sjukt och behöver hjälp. Det kan vara en stor skillnad om ditt djur känns trött eller verkar ha ont men har fina slemhinnor och normal puls, än om den har vita slemhinnor och många fler hjärtslag mer i minuten än vanligt.

Följande video och checklista är framtagen av Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Titta på videofilmerna, följ checklistan och skriv upp alla värden. Spara listan på ett ställe där du snabbt hittar den.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner