Våga köpa valp med hälsoproblem?

vaga-kopa-valp-med-halsoproblem

Fråga: Har varit och tittat på valp som har behandlats med flera receptfria preparat samt skonkost kokt fisk, för att den är lös i magen och de andra syskonen också. Vågar jag köpa valp med hälsoproblem?

Svar: Det är inte helt ovanligt att valpar är lösa i magen hos uppfödaren, eller blir det i samband med en flytt. Ofta beror lös mage hos valpar på någon form av parasit, t ex mask (ofta spolmask) eller giardia. I synnerhet om det är flera valpar i kullen med dålig mage kan man misstänka någon form av smitta. Det kan vara helt harmlöst och lätt att komma till rätta med (t ex spolmask), men det kan också vara väldigt svårt att bli av med (t ex om det är giardia). Valparna kan även ha blivit dålig i magen av andra skäl, som antingen kan vara tillfälliga eller permanenta.

Det stämmer att det kan bli bekymmer att få en heltäckande försäkring för en valp som visat symtom på magproblem innan försäkringen tecknas. Det brukar bli så att valpen får en reservation (undantag) i sin försäkring för kostnader som beror på mag- och tarmsjukdomar, och som i bästa fall kan omprövas mot ett friskintyg från veterinär efter en viss tid.

Man ska vara medveten om att reservationer ofta är ganska brett beskrivna, så det innebär att det finns en risk att alla symtom som är relaterade till mage och tarm kan bli undantagna från ersättning. Detta trots att de inte nödvändigtvis är relaterade till just det specifika problem som valpen hade hos uppfödaren.

Genom den nya konsumentköplagen får köparna en undersökningsplikt. I och med att uppfödaren varit tydlig med att valparna behandlats för lös mage så blir din undersökningsplikt större, d.v.s. du behöver själv ta reda på vad som orsakar den lösa magen hos valparna. Uppfödaren behöver å sin sida informera dig om vad det kan innebära för valpens prognos, livskvalitet och försäkringsbarhet.

Det är med andra ord upp till dig om du är bekväm med att acceptera att köpa en valp som visat symtom på magproblem (utan att man utrett varför, om jag förstår det rätt) och som inte kommer vara försäkringsbar i samma utsträckning som en valp som inte har visat symtom.

Man kan också tänka sig att man kommer överens om en prisreduktion i början, d.v.s att valpen säljs till reducerat pris med anledning av symtomen och den nedsatta försäkringsbarheten, mot att du godkänner att köpa valpen i ”befintligt skick”. I det läget blir det svårare för dig att komma tillbaka vid ett senare tillfälle och hävda att det finns ett köprättsligt fel på valpen (med anledning av just mag/tarmsymtomen) och därmed svårare också att göra någon påföljd gällande, men du har å andra sidan fått köpa valpen till ett lägre pris än en motsvarande valp som varit symtomfri.

Hem » Frågor & svar » Våga köpa valp med hälsoproblem?
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner