Konsekvenser av felaktigt pass

Konsekvenser av felaktigt pass

I fredags uppmärksammade SVA att rabies kommer allt närmare Skandinavien. Ett 40-tal personer (!) behövde få förebyggande behandling mot rabies, efter att ha kommit i kontakt med vad som visade sig vara en rabiessmittad hund som var illegalt införd från Turkiet till Tyskland.

Rabies är en lömsk sjukdom, eftersom det är så lång inkubationstid mellan att man blir infekterad och att man får symtom. När väl symtomen visar sig, så finns i regel inget botemedel. Det är därför det är så viktigt med tullens arbete för att motverka smugglade hundar. Och att folk förstår hur man ska göra för att inte bli lurad. I SVA:s artikel trycker man hårt på att köpare tar sitt ansvar och köper hund på ett ansvarsfullt sätt.

I helgen har det varit många utställningar och jag har många vänner och bekanta som haft framgångar utomlands. När man för hundar in och ut från mellan olika länder behöver man ha ett godkänt EU-pass för sällskapsdjur. Men det är inte bara passet i sig som ska vara godkänt. Konsekvenserna av ett felaktigt ifyllt pass kan bli svåra.

Kontrollera vad som är ifyllt

I somras kom en dom från Förvaltningsrätten på just det temat. Det handlar om en man som påstår sig ha inackorderat en Akita i Sverige. Hunden kom ursprungligen från Polen och var född 2020. Den var microchippad med polskt chip och hade sällskapsdjurspass, men passet var inte korrekt ifyllt. Vid en husrannsakan beslutade Jordbruksverket att hunden skulle avlivas, efter dialog med Tullverket.

Hundpassaren överklagade beslutet till Förvaltningsrätten eftersom han anser att beslutet var fel. Han menade att det hela tiden funnits en ägare som har alla handlingar på hunden. Han menade också att Tullverket inte gjorde några försök att få tag på ägaren. Detta trots att han uppgav både namn och telefonnummer till ägaren. Han framförde upprepade gånger att han bara passade hunden åt ägaren, och att ägaren har alla erforderliga dokument för att hunden ska få vistas i Sverige. Han kunde inte kontakta ägaren själv eftersom Tullverket tog hans mobil.

Hur passen ska se ut framgår av artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (ELI) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte. Bland annat att ett pass ska utfärdas av en förordnad veterinär efter att ägaren har undertecknat identitetshandlingen. Sällskapsdjurspasset som sedermera skickades in till Jordbruksverket saknar signatur vid utfärdande och är därmed inte korrekt utfärdat och således ogiltigt. Det uppvisade passet bekräftar alltså att hunden förts in i landet utan att uppfylla införselkraven.

Förvaltningsrättens bedömning

Polen är inte klassat som fritt från rabies. Den som hade förfogande över hunden kunde inte uppvisa några införselhandlingar för den. Jordbruksverket gjorde därför den sammantagna bedömningen att det var nödvändigt att avliva hunden. På grund av risken för spridning av rabies kunde hunden inte förvaras i avvaktan på att eventuella handlingar skulle dyka upp i efterhand. Förvaltningsrätten säger:

Med hänsyn till de allvarliga konsekvenser som spridningen av en sådan sjukdom kan få för människors och djurs hälsa har Jordbruksverket haft fog för sitt beslut om att låta avliva hunden”.

Konsekvenser för uppfödare som importerar

Många av oss som bedriver uppfödning av stambokförda hundar är beroende av att tillföra ”nytt” blod från andra delar av världen. Jag har själv importerat och exporterat hundar. Men jag får motvilligt erkänna att jag inte lusläst exakt vad som stått i passet. Jag har nog faktiskt utgått från att passen är korrekt ifyllda. Hundarna är hämtade från seriösa uppfödare, dessutom med vana att exportera. Men vad hade kunnat hända om något inte stämt?

Hur mycket av hundpassarens historia som är sanningsenlig och hur mycket Förvaltningsrätten har valt att tro på historian framgår inte av domen. Men jag drar en slutsats. Låter man någon inackordera en hund, införd från ett icke rabiesfritt land, bör man säkerställa att den som passar hunden också kan styrka hundens identitet. Och det räcker inte bara med att ha ett pass. Man bör kolla både en och två gånger att passet är korrekt ifyllt. Konsekvenserna av ett felaktigt pass kan bli svåra.

[email-subscribers-form id=”2″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner