tjuvparning

Försäkringsbolaget fick ersätta tjuvparning

Efter en tjuvparning behövde den äldre tiken snittas. Försäkringstagaren hamnade i en tvist med sitt försäkringsbolag efter att de avböjt att ersätta kostnaderna för kejsarsnitt för sin äldre tik efter tjuvparningen. Försäkringsbolaget hänvisade till sina aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter och avböjde ersättningsanspråket i sin helhet. Försäkringstagaren hävdade att hon inte hade brutit mot några regler, och när ärendet prövades av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), fick försäkringstagaren rätt.

Vad handlade ärendet om?

Försäkringsbolaget bestred försäkringstagarens begäran om ersättning ur försäkringen eftersom tiken var äldre och inte var veterinärbesiktigad inför parningen och därmed inte i lämplig ålder för att bli dräktig. Försäkringsbolaget menade att försäkringen inte ersätter kostnader på tikar som inte var i rätt ålder för avel, oavsett om hunden var för ung eller gammal och även om parningen inte skedde under planerade former. Man hänvisade till följande villkorsformulering:

Du har ett ansvar gentemot oss att ta hänsyn till följande aktsamhetskrav för att på så sätt förebygga eller begränsa skador eller sjukdomar på din hund: Du måste följa djurskyddslagen och andra lagar, föreskrifter, regler och bestämmelser som har som uppgift att förebygga sjukdom eller skada på din hund. Du måste följa beslut och förelägganden av veterinär eller myndighet.
I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter 6 kap. Avel: Grundläggande förutsättningar för att avla med hundar och katter
1 § För att hundar och katter ska få användas i avel ska följande krav vara uppfyllda:

 1. Föräldradjuren ska ha lämpliga anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper och dessa egenskaper får inte riskera att påverka negativt varken föräldradjurens eller avkommornas hälsa och välfärd.
 2. Föräldradjuren ska vara i god fysisk och psykisk hälsa inför parningen.
  Allmänna råd till 6 kap. 1 §
  En veterinär bör bedöma om en tik som är sju år eller äldre är lämplig att användas i avel.

Försäkringstagaren å sin sida ansåg att hon hade följt de regler och föreskrifter som fanns angående aktsamhet och förebyggande av skada på hunden. Hon menade att hon hade tagit ansvar för att förhindra skada genom att följa Jordbruksverkets allmänna råd om hållande av hundar och katter, vilka inte krävde att hunden skulle vara veterinärbesiktigad innan parning.

Nämndens bedömning

När ärendet prövades av ARN gick man på försäkringstagarens sida. Nämnden ansåg att det inte fanns något som styrkte att hon hade brutit mot reglerna. Man ansåg därmed att försäkringsbolaget inte kunde använda sina aktsamhetsvillkor som skäl för att avböja ersättningsanspråket och rekommenderade försäkringsbolaget att reglera kejsarsnittet som följde efter tjuvparningen enligt de villkor som gäller.

En viktig seger för försäkringstagaren och en viktig signal till försäkringsbolagen

Det här är en viktig seger för djurägare och deras rättigheter när det kommer till försäkringar. Djurägare har rätt att förvänta sig att deras försäkringsbolag betalar ut ersättning vid skada på sina djur, så länge de följer villkoren som gäller i kontraktet mellan försäkringsbolaget och försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har bevisbördan för sitt påstående att försäkringstagaren inte iakttagit aktsamhetskraven.

Det är därför också viktigt att understryka att försäkringsbolag inte får använda sina aktsamhetsvillkor som ett sätt att undvika utbetalningar.

Vad är egentligen aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter?

Säkerhetsföreskrifter är regler som försäkringsbolaget har satt upp för att skydda både dig och dem själva. Dessa regler kan handla om allt från vilka typer av saker som kan försäkras till hur du ska hantera det du försäkrar. Till exempel, om du har en försäkring för din cykel kan det finnas säkerhetsföreskrifter som säger att du måste ha en viss typ av lås eller parkera den på en säker plats för att försäkringen ska gälla fullt ut. Cykelstölden är i sig ersättningsbar, men beroende på hur oaktsam du varit och om din oaktsamhet påverkat att det blivit en skada eller att skadan blivit dyrare än nödvändigt så kan det få konsekvenser för dig.

Så vad händer om du inte följer aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter?

I värsta fall kan det betyda att din försäkring inte gäller om något händer med det du försäkrar. Till exempel, om cykeln blev stulen när den var olåst och stod parkerad vid en tågstation är risken att du får din ersättning minskad. Men om cykeln skulle ha blivit påkörd av en ångvält när den stod olåst på centralstationen så har ju inte den händelsen med din oaktsamhet att göra – och i sådana fall får inte försäkringsbolaget sätta ned din ersättning. Det måste alltså finnas ett samband mellan din oaktsamhet och skadan för att försäkringsbolaget ska få använda sig av rätten att sätta ned ersättningen för något som i vanliga fall omfattas av försäkringen.

För försäkringsbolaget innebär aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter en möjlighet att undvika bedrägerier och missbruk av försäkringen. Genom att sätta upp tydliga regler och krav kan försäkringsbolaget begränsa risken för skador och förluster. Om en försäkringstagare inte följer kraven kan försäkringsbolaget se det som en indikation på att det har skett ett brott mot villkoren eller att försäkringstagaren har agerat medvetet vårdslöst.

I slutändan är syftet med aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter att skydda både försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Genom att följa kraven minskar man risken för olyckor och förluster, och samtidigt försäkrar man sig om att ens försäkringsavtal håller sig inom villkoren. Det är därför viktigt för både försäkringstagare och försäkringsbolag att förstå och respektera aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter. Det är ett sätt att få dig som försäkringstagare att vara varsam med det du försäkrat och inte utsätta det för onödiga risker, eftersom det riskerar att öka kostnaderna för både dig och de andra som finns i samma försäkringskollektiv som dig.

Så, sammanfattningsvis, aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter är viktiga regler som både du och försäkringsbolaget måste följa för att försäkringen ska gälla.

Vilka aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter gäller för djurförsäkring?

Olika bolag har olika regler för hur man ska bete sig som försäkringstagare. Som djurägare bör man ta en närmare titt på sina försäkringsvillkor och se till att de förstår vad som ingår i dem och vad som krävs av dem för att de ska få ut ersättning vid eventuella skador på sina djur.

Det är också viktigt att försäkringsbolagen utvecklar tydliga och rättvisa rutiner för att bedöma ersättningsanspråk och att de inte använder sina aktsamhetskrav som ett sätt att undvika utbetalningar.

One thought on “Försäkringsbolaget fick ersätta tjuvparning

 1. TACK, TERESE…
  För en utmärkt presentation av hur ett Försäkringsbolag kan tillåta sig att trilskas med ersättningen.
  Ditt engagemang är mycket värdefullt! 👍
  VÄNLIGA HÄLSNINGAR
  ~ Anders ~

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner