ny-hundlag-i-norge

Ny hundlag i Norge

Den 30 maj 2022 antog Stortinget (den lagstiftande församlingen i Norge) en slutlig version av en lag man kallar ”Hundlagen”. Den gamla hundlagen är från 2004. Den nya hundlagen gäller alltså inte ännu. När den kommer börja att gälla avgörs av Norges regering inom en snar framtid. Enligt den nya hundlagen ställs hundägare till svars i betydligt större utsträckning än tidigare.

Vad är nytt?

Ett kompetenskrav har införts för hundägare och polisen har flera möjligheter att utdöma straff för hundägare, där det tidigare var hunden som fick straffet. Den nya hundlagen har fokus på hundens egenvärde. Syftesklausulen i lagen säger nu (fritt översatt från norska) att: ”Hundar har ett egenvärde oavsett vilken nytta de kan ha för människor”. Lagen säger också att hundar ska behandlas och vårdas på ett sådant sätt att man tar hänsyn till deras natur och skyddar dem från risken för onödiga påfrestningar.

Krav på hundägarens kompetens

Det kompetenskrav som har införts innebär att hundägaren ska ha kunskap om hundhållning och träning samt kunskap om hundens behov, naturliga beteende, ursprungligt användningsområde och den risk för skada hunden (genom att vara den hund den är) kan medföra. Exakt vad ett sådant kompetenskrav kommer att innebära i praktiken är fortfarande oklart.

Bättre skydd för hundar

Hundarna skyddas också bättre genom den nya lagen, i och med att man förklarat några centrala begrepp mer utförligt. Till exempel har ord som ”attack” och ”skada”, som inte tidigare definierats, fått kompletterande definitioner. Det innebär att det nu finns objektiva kriterier som ligger till grund för att fatta om konsekvenserna av en hunds beteende och handlingar. Det kommer exempelvis att krävas mer för att en åtgärd ska kategoriseras som en ”attack” än vad det gör med den nu gällande lagen.

Tidigare har det också varit möjligt att avliva alla hundar i ett hushåll även om det endast bara varit en av hundarna som varit inblandad i en incident. Denna möjlighet har nu tagits bort i den nya lagen.

Brister kvarstår

Norska kennelklubben (NKK) har kommenterat den nya hundlagen och menar att det fortfarande finns brister, även om förändringarna är till det bättre. En av de viktigaste punkterna som NKK menar att lagstiftaren inte har lyssnat på är hundägarens möjlighet att skaffa sig hundexpertis för att bedöma hundar som har omhändertagits till följd av en incident. I stället är det fortfarande upp till polisen själva att överväga om en hund ska avlivas eller inte. Ett annat område som man riktar kritik mot är att det fortfarande kommer kvarstå förbud mot vissa hundraser.

Om du är intresserad av att läsa mer om hur NKK arbetat med att påverka den nya hundlagen så finns mer information här.

Borde vi ha en hundlag i Sverige?

Vad tycker du – borde det införas ett kompetenskrav på att äga hund även i Sverige? Och hur skulle det i så fall kunna gå till i praktiken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner